Birkedal

En torturbøddel og hans kvinder

Arkivkildeliste

De to mest omfattende og væsentligste kilder er nævnt først, med angivelse af vigtigste indhold: Dels de psykiatriske journaler på Birkedal-gruppens medlemmer i Justitsministeriets psykiatriske undersøgelsesklinik i Rigsarkivet, dels straffesagens akter, inklusive politirapporter, fra Københavns Byret i Landsarkivet for Sjælland.

Yderligere oplysninger og specifikke kildehenvisninger om enkeltsager kan fås ved henvendelse til forfatteren pr. mail.

Bogens indledende citat er fra et interview med Desmond Tutu i magasinet ’Commonweal’, 12. september 1997, her gengivet efter Paul Leer-Salvesens bog ’Tilgivelse’ (dansk udgave 2004).

Justitsministeriets psykiatriske undersøgelsesklinik
(Arkiv nr. 1355, Rigsarkivet)

BIRKEDAL HANSEN-GRUPPEN:

Kasse F 41:
Forholdsfortegnelse (over gruppens forbrydelser) af 1. marts 1948
Ekstrakt i sagen mod Birkedal-gruppen
Mappe med bl.a. brev fra 1. ekstraordinære Statsadvokat for Kbh. 15.4.1948 til Max Schmidt, anklageskrift fra samme. 6.4.1948 samt anklageskrift fra Fyn 27.2.1947.
Mappe vedr. Per Birkedal Hansen med bl.a. udkast til anklageskrift, generaliarapport, Max Schmidts noter fra samtaler om Per, mentalrapport Fyn 11.3.1948, udskrift af dombogen Kolding 22.6.1948, omtankeprøve, afhøring af Per 7.5.1947, afhøringer af tyskere om Per BH 5.3.1948 samt af Uffe Birkedal Hansen, rapport om aflevering af Ib og Per BH til politiet i Kbh. 3.5.1947, første afhøring af Per BH 3.5.1947.
Kuvert med bl.a. avisartikler om sagen samt personlige noter ved Ib BH.
Mappe med mentalerklæringer i gennemslag, bl.a. Nina Danielsen, Uffe BH m.fl.

Kasse F 42:
Mappe med kronologiske fortegnelser
Ekstrakt i sagen mod Birkedal-gruppen
Kuvert med bl.a. breve fra Statshospitalet i Risskov, kopier af afhøringer af Ib 28.11.1947 og Waltenstrøm 14.2.1946 og Ib 6.5.1947, 21.5.1947, hustru 23.5.1947, Ib 24.5.1947 samt mentalerklæring Ib.
Bind med ’Indhentede oplysninger om Ib BH’, indeholder bl.a. kriminalassistent Wahlstrøms personlige oplysninger samt Max Schmidts afhøringer af Ibs hustru, Nina Danielsen, Lizzie, Jenny Holm, Ibs onkel og første hustru. Anklageskrift Fyn.
Domsudskrift Kbh. Byret med tillægsdom til Uffe BH og ’Fredesen’ 6.11.1948.
Domsudskrift Kbh. Byret mod BH-gruppen 10.8.1948.
Mappe med bl.a. afhøringer af Ib og mentalerklæringer af Keil, Kolling, Prehn, Knudsen m.fl.

JOURNALER PÅ GRUPPENS ENKELTE MEDLEMMER:

Ib Birkedal Hansen:

Oversigt over datoer m.v. på sagen, indgået 5.12.1947.
Breve fra statshospitalet i Risskov.
De to mentalerklæringer.
Erklæring fra Retslægerådet 2.6.1948.
Erklæring fra Retslægerådet 16.7.1948.
Håndskriftanalyse m.m.
Afhøringer som i kasse F 41 og F 42.
Aktuddrag 2.4.1948.
Kopier af ’Fortrolige opl.’ Som i F42.

Omslag med noter om ’personlige oplysninger’ fra første afhøring samt fra 12.6.1948.
To rapporter fra Vestre Fængsel om afføring.
Noter skrevet af moderen
Noter skrevet af 1. kone
Noter skrevet af 2. kone
Noter skrevet af rektor, Århus Katedralskole
Noter skrevet af onkel plus brev 4.5.1948 m.fl. samt rapport om familien.
Brevveksling mellem Max Schmidt og 1. kone samt hendes bror.
Rapport fra Vestre Fængsel 7.6.1948.
Noter om de andre tiltaltes mening om Ib.

Omslag med Ibs ’levnedsskildring’.
Jenny Holms beretning om Ib og hans familie.
Maskinskrevet afskrift af Uffe BH’s brev til Per, afskriften dateret 12.9.1947.
Brev fra Ib til onklen, dateret Hamburg 1.12.1942.
Brev fra Ib i Politigårdens fængsel, celle 21, til Wahlstrøm14.6.1947.
Brev ditto til Andst 10.9.1947 om rygetilladelse.
Brev fra Ib til konen.

Diverse test-svar og noter.
Brev fra statsadvokaten til Retslægerådet med anmodning om udtalelse 13.5.1948.
Noter fra psykiaternes første afhøringer af Ib 17.2.1948, 19.2.1948 samt 29.4.1948 plus noter efter Ibs møde med forsvarer 17.6.1948.
Brev fra Max Schmidt til statsadvokaten med klage over at mentalerklæringer udleveres til fanger.

Uffe Birkedal Hansen:

Levnedsforløb 22.12.1947
Max Schmidts noter fra samtaler med folk, der kendte Uffe.
Konens svarnoter.
Stamblade m.m. fra militæret.
Svarnoter fra Rektor Lauersens privatskole og tidligere ansættelser.

Mentalerklæring.
Noter om de andre gruppemedlemmers mening om Uffe.
Mentalerklæring fra Odense.
Breve fra Uffe til Wahlstrøm 6.1.1948, 17.7.1949, 23.9.1948.
Brev fra Uffe til psykiater 27.6.1948.
Afskrift af brev fra Uffe til Max Schmidt 12.2.1948.
Note fra forsøg på afhøring hos psykiater ?.4.1948.
Håndskriftanalyse.

Lizzie:

Omslag med dato og fakta, sagen indgået 3.10.1945.
Livsforløb
Levnedsskildring med alt overstreget
Diverse tests
Mentalerklæring 28.2.1946.
Personlig redegørelse fra Max Schmidt (som i F 42)

’Jenny Holm’:

Omslag med datoer mv., indgået 3.5.1948.
Brev fra Jenny til Max Schmidt om homoseksualitet 28.4.1958
Breve til Max Schmidt, udateret.
Afskrift af ’levnedsbeskrivelse’ af Jenny.

Hæftet mappe med:
Forholdsfortegnelse (inkl. livsforløb).
Brev til Max Schmidt 24.5.1948
Levnedsbeskrivelse som ovenfor
Mentalerklæring 1.10.1948.

Anklageskrift
Aktuddrag med erklæring fra embedslægen i Kolding

Omslag med ’personlige oplysninger’:
Brev til Max Schmidt om fantasiprøve 7.7.1948.
Breve fra Kolding politi til Max Schmidt.
Noter fra samtale med moderen.
Svarnoter fra plejebror.
Brev til overlæge Thune Andersen, Vestre Fængsel.
Genpart af Jennys indsigelser mod mentalerklæring 7.1.1949.
Svarbrev til Jenny Holm fra Max Schmidt 1.7.1949.

Omslag med ’levnedsskildring’:
Brev fra Jenny til venner 3.6.1948
Jenny om Ib (som i kasse F 42)

Diverse tests og noter, bl.a.:
Noter fra samtale om Rorschach-test.
Noter fra samtaler med Jenny.
Brev fra Max Schmidt til Kolding politi.
Brev fra Max Schmidt til overlæge Thune-Andersen, Vestre Fængsel, 27.5.1948.
Mentalerklæring igen
Brev til Max Schmidt fra Thune Andersen 15.5.1952.
Erklæring fra Max Schmidt 21.5.1952.
Brev fra Thune Andersen til Max Schmidt 8.4.1952. Svar fra M.S.

Adda:

Anklageskrift
Henvisning til broderens journal med bl.a. udskrift af dombog for begge søskende, dateret 31. oktober samt diverse udtalelser og tests

Helge Rudolph Keil

Noter fra undersøgelse 8.6.1948 m.m.
Faktasider.
Mentalerklæringer, også fra Viborg.
Breve til moderen og til psykiateren 5.4.1948, 29.5.1948 samt til Max Schmidt og statsadvokatfuldmægtig Salmonsen plus til forsvarer.
Personlige oplysninger fra moderen, inkl. brev, samt fra arbejdsgivere.
Noter om de andre gruppemedlemmers mening.
Flere mentalerklæringer.

John Kolling

Personlige opl. fra faderen, moderen, rektor, arbejdsgivere.
Udtalelse fra Dansk Værneselskab.
Udtalelse fra amtslægen på Fyn, inkl. arresten.
Noter om de andre gruppemedlemmers mening
Egne noter til Max Schmidt.
Diverse tests og noter.
Egen livs-redegørelse af 14.3.1948.
Eget kvad om Odin, Thor og Freja.
Mentalerklæring.
Fakta-sider.

Finn Prehn

Faktaside.
Personlige opl. fra mormor, søster, skoleinspektør, arbejdsgivere, frasep. kone.
Mentalerklæring.
Ditto fra Fyn.
Noter om de andre gruppemedlemmers mening
Egne personlige. opl.
Diverse tests og noter.

Nina Methea Danielsen

Noter fra psykiaternes afhøringer.
Faktaside.
Egne levneds-noter.
Personlige opl. 21.2.1948
Personlige opl. fra faderen, inkl. breve 5.3.1948 og 18.4.1948.
Personlige opl. fra søster, inkl. brev 7.7.1948 samt anden søster.
Personlige opl. fra bekendt, rektor på Lundby Realskole, tidligere arbejdsgivere, inkl. ingeniøren samt veninderne Barbara og Ebba.

Noter om de andre gruppemedlemmers mening.
Mentalerklæring fra Fyn.
Noter fra samtale med ingeniøren.
Diverse tests
Max Schmidts rapport om Ninas forhold til Ib m.m.
Mentalerklæring.

Arvid Waltenstrøm:

Faktaside.
Anklageskrift (udkast).
Søsters beretning.
Egen beretning om Hipo.
Diverse tests.
Mentalerklæring 29.6.1948.
Domsudskrift 24.10.1947.
Noter fra samtale med psykiater.

JOURNALER ANG. DET TYSKE SIKKERHEDSPOLITI:

Kasse F32:

Mentalerklæringer på ansatte i tysk sikkerhedspoliti, bl.a. A.D.T. Thomer, Hammeken, Waltenstrøm, Hoffmann

Kasse F30:

Tyske ledere, rapporter om bl.a. Best, Bovensiepen, Pancke, Schwerdt, Scherdin, von Hanneken.

Kasse F31:

Tyske ledere, fortsat, bl.a. Wäsche, Baalen, Hoffmann, Pancke, Bovensiepen.
Lizt
Kasse F32:

Diverse afdelinger i Gestapo, bl.a. afd. IV2a.

Straffesagen mod Birkedal Hansen-gruppen ved Københavns Byret
(Københavns Byret 21. afdeling, sag nr. 25-46, i Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster & Bornholm, i alt 23 kasser)

Kasse 1:
Dokumenter om Nina Danielsen, bl.a. tidligere politisag ang. forsøg på tyveri fra ingeniøren samt hovedrapport for Nina Danielsen med indholdsfortegnelse og ’personlige oplysninger’ om Nina Danielsen’, herunder mentalobservation, generaliarapport.
Dokumenter om Ib Birkedal Hansen, bl.a. gamle politi- og retssager fra Århus før krigen, Østre Landsrets dom af 19.10.1949, Højesterets dom af 26.6.1950, anklageskrift med tidl. straffe-oversigt, mentalobservation, kronologisk fortegnelse over forbrydelser, ’personlige oplysninger’, herunder erklæringer fra Georg Stürup i Anstalten ved Herstedvester, oversigt over tidl. domme, foreløbig mentalobservation 1.5.1948, generaliarapport 16.6.1948, udtalelser fra Retslægerådet, benådningsafslag fra Justitsministeriet, afhøringer af barndomsvenner m.m.

Kasse 2:
Personlige oplysninger om John Kolling, herunder benådningsbevilling, mentalobservation, anholdelsesrapport, tyveridom 1943, hovedrapport med dokumentfortegnelse.
Personlige oplysninger om andre gruppemedlemmer.
Personlige oplysninger om Helge Keil, herunder benådningsbevilling, brev fra moderen, mentalobservation, erklæring fra sindssygehospital i Viborg, Bispebjerg Hospital og egen læge samt fængslet, tidl. politisager.
Personlige oplysninger om Børge Knudsen, herunder byretsdommen 1948 og tidl. domme, benådningsbevilling, udtalelse fra Amtslægen på Fyn, mentalobservation.

Kasse 3:
Personlige oplysninger om Finn Prehn, herunder benådningsbevilling, senere voldssag, hovedrapport med politiafhøringer. Personlige oplysninger om andre gruppemedlemmer.

Kasse 4:
Keils breve fra arresten.
Kronologiske fortegnelser over de enkelte gruppemedlemmers forbrydelser.
Mappe vedr. ’Fredesen’.
Mappe vedr. Uffe Birkedal Hansen, herunder politiafhøringer og breve.
Mapper vedr. andre gruppemedlemmer, bl.a. Helge Keil og Børge Knudsen.

Kasse 5:
Dombogsudskrift fra Københavns Byrets dom 10.8.1948.

Kasse 6:
Omslag fra Højesterets behandling af straffesagen mod Kolling og Prehn (Højesterets sag nr. 398/1949)
Udskrift fra Østre Landsrets dom mod Kolling og Prehn.
Udskrift af dombogen for byretssagen.
Udskrift af Landsrettens retsbog.
Udskrift af Landsrettens vidnebog.
Diverse politirapporter, herunder bl.a. filmtegneren, drabsforsøget på Ole Bjørn Kraft, original Ib BH-rapport på tysk, dateret 13.1.1945 i Odense, mishandlinger af læge Aage Grut, forstkandidaten, forfatterinden Dokker, Per Kraiberg-drabet 11.1.1945, sprængning barberforretningen Kingosgade, Niels Nørlund, Wahlstrøms første afhøring af Ib 3.5.1947, drabet på ’De elleve’, Ib om flugten 6.5.1947, ditto hustruen, Ib afhørt grundigt 28.11.1947, Hillerød-aktionen. Hovedrapport for Ib BH med dokumentfortegnelse A-L, bl.a. brev fra statsadv. Salmonsen til Wahlstrøm 8.1.1948, brev fra amerikansk politi i Tyskland 26.4.1947 og grundlovsforhør af Ib 3.5.1947, Wahlstrøm afhører Uffe BH 31.10.1945 om bl.a. flugten og afh. af Waltenstrøm om Ibs mishandlinger, kriminaloverbetjent Ib Larsen fortæller 5.5.1945, hvad Ib fortalte på vej hjem fra Tyskland.
Diverse politirapporter, herunder bl.a. afh. af Falkenberg om Ib, afh. af Ib 15.1.1948, amerikanske militære kriminalpolitis papirer om anholdelsen af Ib og Per, inkl. fotos.

Kasse 7:
Retsbog fra Københavns Byret fra 3.5.1948 – 20.8.1948. Udskrifter fra samme.

Kasse 8:
Kronologisk forholdsfortegnelse for gruppen fra 1938 – 1945.
Oversigt over sagens ekstrakter med henvisninger til enkelte ekstrakt-hefter.
Ekstrakter over sagens forhold, hefte 3, 4, 5, 6.

Kasse 9:
Ekstrakter over sagens forhold, hefte 7, 9, 10, 11, 12.

Kasse 10:
Ekstrakter over sagens forhold, hefte 14, 15, 16, 17.

Kasse 11:
Diverse politirapporter og afhøringer.

Kasse 12:
Diverse politirapporter og retsdokumenter, herunder bl.a. A. Mishandlingen af Anders Holm, B. Oversigt over Kolling og Prehns forbrydelser, G. Personlige opl. om Kolling, M. Klagebrev fra Uffe BH til rigsadvokaten, P. Anklageskrift, Q. Udskrift Østre Landsret 1.3.1949.

Kasse 13:
Diverse politirapporter, herunder bl.a. O. – S. plus X. – Æ., alt sammen Kolling og Keils forbrydelser i maj 1945, inkl. drabet på Helge Henningsen.

Kasse 14:
Diverse politirapporter, herunder bl.a. A. Drabet på Leif Bruhn Petersen, C. Forchhammersvej, G. Bornholmerbåden, W. Merløsegård.

Kasse 15:
Diverse politirapporter, sagsmapper med C-forhold, herunder bl.a. drabet på arbejdsmand Nielsen 3.11.1944, Fyn-aktioner 22.-24.2.1945, Assens, Gelsted Kro, elværksbestyreren i Vejen 23.4.1945.

Kasse 16:
Hefte 1:
Diverse politirapporter, herunder bl.a. drabsforsøget på Ole Bjørn Kraft, drabene på ’De elleve’ ved 40 km stenen Lauringe Mose ved Højbygaard.
Dokumentfortegnelse i sagen mod Ib BH, bl.a. drabet på Per Kraiberg.
Anholdelser 25.5.1944.
Mishandlingssager mod Ib, F1-42, G, J, H og K samt L1-10, bl.a. læge Aage Grut, inkassatoren, Niels Evald Jensen (’Martin’), doktor fra Retsmedicinsk Institut, kørelæreren, Niels Nørlund
Hefte 2:
Diverse politirapporter, herunder bl.a. Lizzies kæreste ’Pelle’, Keils røverisag 22.10.1944, den sårede mekaniker, damefrisøren fru D., Anders Holm, forstkandidaten, sprængning af barberforretningen Kingosgade 17.12.1944, greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn.

Kasse 17:
Hefte 1:
Diverse politirapporter, herunder især mishandlingssager, bl.a. forfatterinden Dokker, Aage Schoch, Richard Høj Jensen, Mogens Fog, Hillerød-sagen 19.11. 1944,
Hefte 2:
Diverse politirapporter, herunder især mishandlingssager, bl.a. kommunekassereren i Dianalund 28.2.1945.

Kasse 18:
Diverse politirapporter, herunder især vedr. Waltenstrøm, bl.a. drabet på Leif Bruhn Petersen, Citronen Hovedrapport om Birkedal, diverse afhøringer.
Drabene på Hjortø 16.2. 1945 og på rentier Simonsen.

Kasse 19:
Diverse politirapporter, herunder bl.a. drabet på forstander Steffensen Hansen, Gelsted, hævnen for likvideringen af Inga Schiøtt i Frederikssund, mekanikeren fra Gram.

Kasse 20:
Diverse politirapporter, herunder bl.a. vedr. Knud Larsen, død 9.9.1944 efter mishandling. Stor mappe med forhold, der af statsadvokaten på Fyn er udtaget til at udgå

Kasse 21:
Diverse politirapporter, herunder bl.a. drabsforsøg på Ibs tidl. arbejdsgiver, murermesteren. Stor mappe med diverse kronologiske fortegnelser, brev fra Ib til forsvarer Olsen, ingeniørparret, Keil og kokken, aktionen på Klokkemagervej.

Kasse 22:
Diverse politirapporter, herunder bl.a. Ibs sag om underslæb ang. bøger i lejligheden i Holbergsgade, Merløsegård-sagen.

Kasse 23:
Udgåede og frafaldne sager, bl.a. Ninas overfald på Lizzie, Ib Schønberg, Steinckes sommerhus.

Øvrige straffesager:

JENNY HOLM
(Vestre Landsrets Arkiv sag nr. 11/1949, anklagemyndigheden mod Ellen Anna Marie Christensen, i Landsarkivet for Nørrejylland)
Kasse 170:
Vestre Landsrets 4. afd., dom af 12.3.1949.
Vidnebog Vestre Landsret
Retsbog Vestre Landsret
Dombog Byretten i Kolding
Mappe I:
Ekstrakt i sagen fra Statsadvokaten i Sønderborg:
Diverse politirapporter.
Mappe II:
Diverse politirapporter.

Kasse 171:
Mappe III, IV:
Diverse politirapporter. Breve fra Jenny Holm til ’Willy’.
Mappe V:
Tillægsekstrakt.

Kolding Byret (Landsarkivet for Nørrejylland):
Kopi af dom ved Kolding Byret af 21.12.1948.

ADDA
(Københavns Byrets 25. afd., sag nr. 33/1947, i Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster & Bornholm)

Omslag med ’Forakter’:
Personlige opl. om broderen.
Personlige opl. om Adda R., herunder bl.a. udtalelse fra Katolsk Skole i Silkeborg 1940, udtalelse fra Den Kjellerske
Åndssvageanstalt, Brejning, afhøring af faderen okt. 1940, udtalelse fra overretssagfører Glæsel, Århus
Dombog fra Nordre Birk ang. tyverier 1940

Hefte I:
Benådningsbevilling.
Østre Landsrets dom af 17.4.1948, dombog.
Københavns Byrets dom af 31.10.1947, dombog, anklageskrift, retsbog. Politirapporter.

Hefte II:
Diverse politirapporter.

LIZZIE
(Københavns Politi, 5. politiinspektorat, kontoret for straffesager, journalsag nr. 6197-1945, i Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster & Bornholm)
Resumé i sagen fra august 1946.
Afhøring af Ib BH 4. juli 1947.
Østre Landsrets retsbog 20.9.1946
Diverse politirapporter, herunder anholdelsen af den sårede mekaniker og damefrisøren fru D samt ’Pelle’, Uffe BH, artisten.

SONJA
(Odense købstads politimester, Straffeakter, lb. nr. 575/1947, i Landsarkivet for Fyn)
Mappe med personlige oplysninger
Mappe med diverse politirapporter, herunder især drabet på Helge Henningsen.
Mappe med retsdokumenter, bl.a. anklageskrift mod gruppen fra statsadvokaten på Fyn.
Diverse politiafhøringer.

(Odense Kriminaldommer s.s. 34/1946, i Landsarkivet for Fyn)

Retten i Odense, dom af 5.9.1947.

Justitsministeriet

BIRKEDALS BENÅDNINGSSAG OG HENRETTELSE, INKL. KOLLING OG PREHN
(Justitsministeriets 6. kontor, journalsag nr.13-143/1949 i Rigsarkivet)

Gul mappe med bl.a. byretsdom og landsretsdom, protokol om henrettelsen, Vestre Fængsels fængselsinspektørs rapport af 20.juli 1950, embedsmands indstilling i benådningssagen, ministeriets resumé af sagen.
Nyt omslag med bl.a. Ib BH’s forsvarers benådningsansøgning til kongen, det samme for John Kolling, to fængselspræster om Kolling, Kollings eget notat til ministeren, brev fra Uffe BH til Steincke, statsadvokat Haslund om Prehn og Kolling, højesteretspræsident Frølund om ditto, Haslund om Prehn, fængselspræsten om Prehn, Prehns forsvarers benåndningsans. til kongen, note om Uffe BH, anker til Højesteret, Rigsadvokatens brev af 22. juli 1950 til ministeriet m. bilag, brev fra Frølund, Højesteret, 26. juni om Ib BH, Haslund om Ib BH.
Materiale fra Rigsadvokaten om Ib BH, herunder Østre Landsrets dom, forholdsoversigt, byrets- og landsretsdom.

JUSTITSMINISTERIETS DOKUMENTER OM HENRETTELSERNE

(Justitsministeriets 3. kontor, 1143/1945 i Rigsarkivet)

Mappe med bl.a. udkast til kongelig forordning om ’fuldbyrdelse af dødsstraf’. Inkl. indsigelser fra fængselsdirektoratet. Juridiske udtalelser til Dansk Politiforbund om politiets rolle i henrettelserne.
Resolution fra Dansk Politiforbunds 42. ordinære Ombudsmøde i Odense 12.-13.9.1945.
Brev fra politiforbundets formand til ministeren 29.11.1945.
Mødereferat fra møde hos dep.chef Ejvind Larsen om politiets medvirken 15.8.1945
Noter om ministeriets overvejelser om bødlerne sommer/efterår 1945
Tillæg til straffeloven.
Udkast til Kgl. Anordning om dødsstraf.
Strengt fortrolig instruks om henrettelserne, udateret.
Brev 27.8.1945 om at sende kaptajnløjtnant til Norge for at studere henrettelsesproceduren.
Kgl. Forordning om henrettelserne
Tegning over henrettelsespladsen.

(Justitsministeriets 3. kontor, 1344/1945 i Rigsarkivet):

Politiets fotografier af henrettelsesskuret på Christianshavn.
Arkitektens skitser til skuret.
’Strengt fortrolig’ instruks for eksekutionskommandoet, maj 1947.
Rigspolitichefens instruks om ’fuldbyrdelse af dødsdomme’ 24.8.1946.
Regler for henrettelserne
Rigsadvokaten om henrettelsen af Fl. Helweg-Larsen 4.1.1946.
Besigtigelse af ’Vestfortet’ 11.10.1945 og ’Lynetten’.
Arkitekt Barfoeds redegørelse 17.10.1945.
Mødereferat 9.10.1945 vedr. møde med politiet på Politigården.
Dansk Kriminalpolitiforenings generalforsamling protesterer 27.9.1945.
Ombudsmødet i Dansk Politiforbund protesterer 22.9.1945.
Mappe med referat af møde 11.10.1945 hos Rigspolitichefen og 19.10.1945 hos fængselsdirektoratet.
Brev til alle dagblade 22.1.1948, hvor tavshedsaftalen fra 1945 indskærpes.
Brev fra kriminalbetjent 1.7.1947 til tillidsmand om at fangerne kender til bødlers navne plus brev fra tillidsmanden 18.7.1945.
Stor mappe med breve fra private, der tilbyder sig som bødler.
Instruks om henrettelserne fra ministeriet 16.10.1945.
Brev til politidirektører og –mestre om henrettelserne 5.7.1946.
Mødereferat Rigspolitichefen 6.12.1945.
Skitse af skuret.
Rigspolitichefens instruks 24.8.1946.
Brev okt. 1947, hvor politiet vil diskutere henrettelserne med rigspolitichefen.
Fængselsinspektør Cai Jensens rapport om henrettelsen af Helweg-Larsen 5.1.1946.
Sammes opfordring 9.1.1945 til grundig rapportering.
Statsadvokaten afviser 29.1.1946.
Rapport af 14.9.1945 om besøg/studier af norsk henrettelsesmetode.
Tegninger og fotografier af det norske skur.
Rapport fra politiinspektørs rejse til Norge 31.8.1945.
Københavns bisp 4.10.1947: Forbud mod præsters noter.
Instruks: Ingen må overvære henrettelser uden tilladelse fra Statsadvokaturen.
Mappe med diverse avisartikler, bl.a. politiets modstand mod at være bødler og den første henrettelse.

Højesteret

Højesteretssagen mod Ib Birkedal, nr. 111/1950 i Rigsarkivet

Pakke 4707:
Ankemeddelelse fra statsadvokat Haslund 10.3.1950.
Stævningsmand meddeler13.5.1950 kl. 9 Ib BH anken.
Sagen 2.6.1950 sendt til forsvarer, højesteretssagfører C. B. Christoffersen fra Rigsadvokaten (journ. nr. 2024).

Højesterets voteringsprotokol for sag nr. 11/1950 i Højesteret

Referat af højesteretsdommernes votering af 23.6.1950

Vestre Fængsel

Københavns fængsler, henrettede politiske fanger, fangejournalsag nr. 78544 i Landsarkivet for Sjælland m.v.

Journaloversigt
Diverse rapporter fra fængselsbetjente
Udskrift af henrettelsesprotokol
Fængselsinspektørens rapport om henrettelsen
Breve til Ib Birkedal fra pårørende
Fotografier

Sygejournal M 78544 for Ib Birkedal Hansen, i Sygeafdelingen, Vestre Fængsel

Sygejournaler 28.2.1948 – 29.6.1949.

Anstalten ved Herstedvester

Fængselsvæsenets psykiatriske observationsafdeling i Herstedvester, journal nr. O 172 for Ib Birkedal Hansen, i Anstalten ved Herstedvester
Sygejournal 29.6.1949 – 19.7.1950.
Georg Stürups rapporter af 31.3.1949, 12.9.1949 og 27.5.1950.

Statsadvokaturen

Første ekstraordinære statsadvokat, sag nr. 8685 i Landsarkivet for Sjælland m.v.

Østre Landsrets dombog 30.4.1949.
Østre Landsrets retsbog 1.3.1949.
John Kollings benådningssag
Højesterets dombog 19.5.1950 for Kolling og Prehn
Note fra statsadvokatfuldmægtig Salomonsen 8.7.1949 om Prehn.
Ekstra straffesag mod ’Fredesen’ og Uffe BH 1.10.48.
Referater af Ib BH’s forhold.
Note fra Salmonsen 1.6.1950 om Prehn og Kolling.
Dombog Østre Landsret 29. juni 1949: Sagen mod Ib BH udsættes.
Note fra statsadvokat Haslund 9.6.1950 vedr. Prehn og Keil.
Flere referater om Ib BH’s forhold.
Brev fra Kolling 12.3.1948 til statsadvokaten.
Dombog Østre Landsret 19.12.1949 vedr. Ib BH.
Note fra Salomonsen om Nina Danielsen 22.6.1950.

SS-personalesager

Pakke 443a, Auswärtiges Amt, i Rigsarkivet

Personalemapper for SS-personale, alfabetisk, bl.a. Best, Bovensiepen, Erich Bunke, Meissner, Pancke.

Frihedsmuseet

Nielsen-Ourøs materiale vedr. eksekutioner af dødsdømte landssvigere, arkiv nr. 40 G.M.2

Kort over henrettelsespladsen.
Afhøring af Nielsen-Ourø om sikkerhedsproblemer ved henrettelserne.
Instruks om henrettelserne fra Politikommandøren i København, februar 1946.
Album med fotografier af henrettelsesskuret samt skydeskiver fra de henrettede.
Mappe for hver henrettelse, herunder Ib Birkedal Hansen.

Ib Birkedal Hansens papirer fra Kriminalmuseet, arkiv nr. 26 A.25:

Artikel fra Billedbladet om Birkedal-gruppen
Rapport fra tidl. Gestapo-ansat om Ib BH

Privatarkiver:

Overlæge Max Schmidts privatarkiv, Privatarkiv nr. 7193, i Rigsarkivet, i alt ni kasser

Kasse 4:
Kommissionen ang. Mentalundersøgelser
Udkast til betænkning dateret 18.11.1955
Grøn mappe med Betænkning om de retspsykiatriske undersøgelser i straffesager, 1956, debat ml. Trolle, Strømgren og Stürup i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab1949 -1950, Sagførerbladet med kritik af sproget i mentalerklæringer, Villars Lunn i Ugeskrift f. Læger om ’psykiatriens krise’.
Grå mappe med notater om narkoanalyse ved bl.a. Max Schmidt og Stürup.

Kasse 5:
Kommissionen ang. Mentalundersøgelser, referat af plenarmøder

Kasse 7:
Kommissionen ang. Mentalundersøgelser: Gul mappe med ’antallet af mentalundersøgelser’ og udkast til betænkning, lovgrundlag m.m.

Kasse 8:
Kommissionen ang. Mentalundersøgelser, betænkningsudkast, referater og diverse korrespondance, bl.a. redegørelser fra Max Schmidt om klinikkens arbejde, antal m.m.

Kasse 9:
Kommissionen ang. Mentalundersøgelser, redegørelser om psykologiske tests (af Villars Lunn og Stürup) m.m.

Jens Lillelunds privatarkiv nr. 5884, i Rigsarkivet:

Læg 4:
Lille-Bents rapport vedr. tilrettelæggelsen af likvidering af Johan Henrik Bruun på Frederiksberg.

Læg 5:
’Gunnar’, afsnit 4, annoncerer rapport om likvidation af Lomborg.