Så har du chancen igen: Har du en idé til et dokumentarisk projekt, en film eller bog, du gerne vil arbejde med? Eller er du allerede i gang, men ønsker mere dialog, opbakning og viden om arbejdsprocessen? Så kunne Dokumentarskolen være noget for dig.

Vi er to dokumentarister – forfatteren Peter Øvig og dokumentarinstruktøren Jakob Gottschau – som fra midt i september vil gennemføre endnu et forløb for talenter med ambitiøse dokumentaridéer.
Tidligere deltagere har færdiggjort bøger, som bliver udgivet, og dokumentarfilm, der er blevet sendt på DR. Du kan læse evalueringer fra eks-deltagere herunder og evt. kontakte dem for nærmere oplysninger.

Vi tager udgangspunkt i vores egne erfaringer gennem tredive år og en fælles fortid på det dokumentariske månedsblad Press i 1980’erne, hvor vi havde det personlige engagement som drivkraft.

Målet med ethvert arbejde på skolen er at skabe et dokumentarisk værk, som har et højt ambitionsniveau og selvfølgelig vil kunne offentliggøres. Vi prioriterer en fortællende dokumentarisme, som ikke alene bygger på en omfattende research på skriftlige og mundtlige kilder, men i lige så høj grad lægger vægt på i teksten eller billederne at skabe en gribende og engagerende dramaturgi og fortællemåde. Desuden vil der blive lagt vægt på løbende at afklare etiske dilemmaer i arbejdet med især de levende kilder.

Vi vil i fællesskab udvikle og diskutere deltagernes projekter for at drive arbejdet fremad. Desuden vil vi give oplæg om relevante emner: Idéudvikling, interview, research, etik, fortællemåder osv. Vi trækker også på eksterne gæstelærere og har f.eks. hvert halvår besøg af en redaktør fra Gyldendal, der fortæller om processen med at skabe en bog.
Vi optager seks til otte deltagere på baggrund af jeres egne idéer til et dokumentarisk projekt, som kan være i form af film, bog, artikelserie eller evt. radio/podcast. Vi mødes ti tirsdage fra september frem til jul for løbende at diskutere den enkeltes arbejde under kursusforløbet. Derfor er deltagernes selvstændige drivkraft altafgørende.

I første omgang tilmelder du dig et forløb på tre måneder. Men vores erfaringer viser, at nogle deltagere gerne vil fortsætte på Dokumentarskolen, indtil de er færdige med deres projekt. Som noget nyt vil du derfor kunne vælge at fortsætte efter de første tre måneder.
Af samme grund vil vi hen ad vejen optage nye deltagere i stedet for dem, som bliver færdige.

Underviserne: Jakob Gottschau er uddannet cand.techn.soc. fra RUC 1984 og har siden 1994 lavet en lang række prisbelønnede dokumentarfilm og tv-serier, senest ’Facebookistan’ i 2015 og ’Løgnefabrikken’ i 2018.
Peter Øvig Knudsen er uddannet fra Journalisthøjskolen 1987 og har siden 1999 lavet en række prisbelønnede dokumentariske bøger, bl.a. ’Blekingegadebanden’, ’Hippie’ og ’BZ’.

Tid: Vi indleder med en intens to dages workshop den 26.-27. september og mødes derefter tirsdag kl. 14-17, i alt ti tirsdage frem til jul.
Sted: Skiftevis hos Peter privat i Gentofte og i Jakobs kontorer på indre Nørrebro.
Pris: 4500 kr. for ét modul med workshop og ti kursusgange. Derefter 1500 kr. om måneden.
Antal elever: 6 – 8.

Optagelse: Skriv max. én side om din idé til et dokumentarisk projekt og din personlige motivation. Vedhæft max. tre minutters film- eller lydoptagelser eller max. tre siders tekst, som kunne indgå i dit projekt.
Send det til: [email protected]
Ansøgningsfrist: 1. september 2018. Derefter vil vi invitere de mest kvalificerede ansøgere til samtaler, som finder sted fredag den 7. september på Nørrebro.

Deltager-evalueringer:

Journalist Kirstine Kloster Andersen:
Da jeg søgte optagelse på Dokumentarskolen, havde jeg i et par år arbejdet på en dokumentarisk bog om den danske spion Vera Schalburg. Jeg var derfor relativt langt i processen, men havde endnu ikke fundet en fortælleform, der kunne rumme hele fortællingens potentiale.
Da jeg søgte optagelse hos Jakob og Peter på Dokumentarskolen, mødte jeg for første gang nogen, der forstod, hvad det var jeg ville med min historie, og som kunne hjælpe mig med at tænke de mange tråde i fortællingen sammen. Ved hjælp af få, konkrete fif gav de mig redskaber til at bygge historien op. Jakob og Peter er gode til at lytte og vejlede uden at virke belærende eller give skråsikre svar, og den tilgang sætter jeg stor pris på. Kurset har derfor primært givet mig meget mere klarhed over, hvordan min historie skal folde sig ud, og det har været guld værd for mig. Jakob, Peter og de andre kursister har desuden været godt selskab, og jeg kan varmt anbefale Dokumentarskolen.
[email protected]
Telefon: 61551474
Kirstines bog ’Spurven’ udkommer på forlaget Lindhardt & Ringhof efteråret 2018.

Journalist Rikke Winther:
Jeg søgte om optagelse på Dokumentarskolen på en bog, som jeg på det tidspunkt kun havde skrevet nogle enkelte kapitler til. Bogen er en fortælling fra en periode i mit private liv, og jeg har på den måde dokumenteret mig selv.
Efter at jeg blev optaget, og før vi startede i skolen, skrev jeg udkastet færdigt. Det skal ikke være en hemmelighed, at min motivation for at fortsætte med anden gennemskrivning var i bund, da jeg startede i skolen. Jeg havde tvunget de sidste kapitler ud af mig selv for at blive færdig til skolestart. Men i Dokumentarskolen fik jeg min optimisme og den gejst, jeg havde haft i begyndelsen af projektet, tilbage. I forhold til min bog fik jeg de bedste råd, jeg nogensinde har fået. Selv om min personlige ambition altid har holdt mig godt kørende, var det meget svært som ny forfatter kun at rådføre mig med mig selv (det er min første – og måske eneste – bog).
Jeg ender med at sende mit bogudkast til forlag, tre måneder efter jeg startede i skolen. Takket være Peter og Jakob har jeg en rigtig god mavefornemmelse omkring den kommende redaktionelle proces, fordi de har forberedt mig på, hvordan en god forfatter-redaktør-konstellation ser ud.
Derudover var jeg ret overrasket over, hvor meget jeg fik ud af at lytte til de andre dokumentaristers udfordringer, tvivl, beslutninger og fremskridt. Ved at følge deres processer på sidelinjen har jeg fået meget mere indsigt i de forskellige dokumentariske arbejdsprocesser (TV, bog og podcast), end jeg havde forestillet mig. Og det har gjort, at jeg fremover ville have meget mere mod og lyst til at kaste mig over nye, kreative projekter, også selv hvis jeg ikke har andet end en god idé.
Skolen kan både hjælpe med den kreative proces, de praktiske og kildemæssige udfordringer, etiske spørgsmål, afklaring af dokumentaristens rolle/motivation og råd og vejledning til afsætning. Det er godt tænkt af Peter og Jakob.
Hermed en kæmpestor anbefaling af Dokumentarskolen.
[email protected]
5058-2125

Journaliststuderende Rasmus Dalland:
Jeg søgte optagelse på Dokumentarskolen med et bogprojekt om Europas Unge Identitære. Projektet handler om en ny aktivistisk ungdomsbevægelse i Europa, som går under navnet Generation Identity. Bevægelsen eksisterer i flere europæiske lande og bliver ved med at vokse år for år. Bevægelsens primære politiske mål er at bremse multikulturalismen og sætte en stopper for flygtningestrømmen til Europa. Dette gør de ved opsigtsvækkende aktioner, som eksempelvis besættelse af en moské i Frankrig eller ved at sejle ud og bremse de NGO’er, der hjælper bådflygtninge i Middelhavet.
Under min deltagelse på Dokumentarskolen har jeg fået etableret kontakter til identitære europæere tilhørende bevægelsen Generation Identity, lavet interviews og været på enkelte rejser for at indsamle materiale. På kursusdagene har jeg fået sparring på min tilgang til mine kilder, og hvordan man bærer sig ad med at komme i kontakt med miljøer, der kan være lukkede, og som er kritiske over for journalister. Jeg har igennem de andre bogprojekter, som har været længere i den skrivemæssige proces end jeg selv, fået indsigt i arbejdet med at strukturere lange, dokumentariske fortællinger. Opholdet på Dokumentarskolen er endt med udarbejdelsen af et pilotprojekt, eller en slags første kapitel, der har givet mig et praj om, hvor fortællingen kan bevæge sig hen.
På Dokumentarskolen har jeg mødt en masse engagerede og dygtige unge mennesker, der med stor interesse deler erfaringer, glæder, frustrationer over deres egne projekter, og som med lige så stor interesse diskuterer andres. På Dokumentarskolen er der en stemning af og en ambition om, at projekterne skal ud over rampen – at det kan lade sig gøre at omsætte idéer til film, bøger og podcasts. Der er højt til loftet og plads til at drømme stort.
På baggrund af det materiale, jeg har indsamlet i løbet af mit ophold på Dokumentarskolen har jeg været i stand til at lave et udkast til et første kapitel til min bog. Da mit projekt i høj grad drejer sig om mennesker og miljøer uden for Danmarks grænser, er jeg overbevist om, at den bedste måde at komme videre på, er ved at tage ud og møde folk, hvor de er. Derfor er arbejdet med projektet på Dokumentarskolen mundet ud i en beslutning om at tage på en større reportagerejse rundt i Europa, hvor jeg skal indsamle mere materiale, møde flere identitære og deltage i deres aktiviteter. Jeg forventer efterfølgende at arbejde hen imod en bogudgivelse af projektet.
[email protected]
Telefon: 24946936

Journalist Anne Katrine Gottfred Jensen:
Den journalistiske kridtstreg under besættelsen.
Mange danske journalister var en del af modstandsbevægelsen under Anden Verdenskrig. Blandt nogle af de kendte er Børge Outze, Johannes G. Sørensen og Kate Fleron. Dem er der naturligvis skrevet meget om. Men hvem var de danske journalister, der valgte at stå på tysk side? Eller hvor der var tvivl om, hvorvidt de stod på den rigtige eller forkerte side af besættelsens til tider utydelige – nogle vil mene udviskede – kridtstreg?
Det spørgsmål stillede jeg i min ansøgning til Dokumentarskolen. Efter omkring tre måneder på kurset med faglig sparring kan jeg nu sætte navne på omkring 50 af de journalister, som efter krigen blev anklaget for at have sympatiseret med tyskerne. Jeg har opsøgt deres familier og læst deres personlige breve, beklagelser, forsvar og indrømmelser. Derfor er jeg ved at kunne tegne skelettet til en dokumentarisk bog om de journalister, der fulgte samarbejdspolitikken og i nogle tilfælde gik meget længere og direkte støttede tyskerne i ord og handling.
På kurset har jeg fået idéer til research, jeg har brugt dokumentargruppens netværk i min jagt på materiale, og undervisernes og kursisternes spørgsmål til mit arbejde har sat tanker i gang, som har udviklet projektet. Helt praktisk har kursusgangene sat naturlige deadlines for de delmål, jeg selv og underviserne har opstillet. Det at være på kurset har alt i alt forstærket min tro på, at projektet kan lykkes.
For en som mig (der er uddannet journalist fra en avis og kun har arbejdet som skrivende) har det været lærerigt at lytte til kursisterne med film- og podcastprojekter. Det har givet mig en bedre forståelse for eksempelvis dramaturgi. På et af vores møder talte vi desuden om, hvordan en af kursisterne kunne filme en medvirkende, sådan at det fysiske sted understøttede filmens handling. Selvom jeg skal skrive, kan jeg også bruge idéen til at bringe minder frem hos mine interviewpersoner.
Lige nu er jeg et sted, hvor der stadig er mange arkivtilladelser, der skal søges om, og mange familier til journalister, der skal opsøges, for at give de historiske beskrivelser et menneskeligt ansigt. Herefter kommer skriveprocessen, hvor jeg uden tvivl vil gøre, som vi har gjort på kurset: Lade andre læse med og kommentere, inden jeg forsøger mig hos et forlag. Kurset har også rustet mig til som debutant at tage kontakten til en redaktør.
Har du spørgsmål, kan du altid ringe/skrive til 30 51 72 12 / [email protected]

Dorte Lykke Christiansen, studerende på Dansk litteratur og Film- og Medievidenskab:
Jeg søgte om optagelse på Dokumentarskolen med ideen om en dokumentar om anbragte unge. Jeg ønskede at vise den overgang, der er for anbragte unge, når de flytter fra opholdssted og skal skabe deres egen voksentilværelse. Jeg var kun i den indledende researchfase, da jeg søgte ind, men allerede efter første samtale rådede Peter og Jakob mig til at tage kontakt til mulige medvirkende, opholdssteder og institutioner.
Inden den første undervisningsgang havde jeg lavet en plan over, hvilke opholdssteder og personer der kunne være relevante at tage kontakt til. Jeg fik skrevet en tekst, hvor jeg søgte medvirkende. Jeg fik hurtigt kontakt til nogle unge, og her var Dokumentarskolen behjælpelig med råd til, hvordan jeg skulle skabe en god og tillidsfuld kontakt. Desuden fik jeg god vejledning ift. kameraudstyr og basale fortællemæssige teknikker. Jeg har haft nogle kriser undervejs, men jeg føler, at underviserne har været gode til at samle op og til at give god feedback, så jeg hurtigt kom tilbage på sporet igen.
Jeg har nu fået mere klarhed over, hvilken retning jeg vil gå med projektet. Det skal munde ud i nogle kortere dokumentariske informationsfilm, og jeg har allerede kontakt til forskellige organisationer, der har vist interesse. Jeg følger indtil videre to piger på henholdsvis 21 og 27 år, og jeg har yderligere kontakt til et opholdssted, der huser en ung pige, som snart skal i udslusning.
På Dokumentarskolen har der været et hyggeligt fællesskab blandt kursister og undervisere, og jeg har været glad for den sparring, der har været på kryds og tværs. Jeg vil uden tvivl anbefale Dokumentarskolen til alle, jeg møder.
[email protected]