Birkedal

En torturbøddel og hans kvinder

Litteraturliste

Alkil, Niels (red.): Besættelsestidens Fakta (1945-46)

Andersen, Tage Revsgård: DKP og Frihedskampen (cd-rom, 1999)

Capote, Truman: Med koldt blod (1966)

Carlé, Erik: Døden i Vestre (1980)

Cour, Vilhelm La: Danmark under Besættelsen (1945-1947)

Davis, Natalie Z.: Historien om Martin Guerre (2001)

Den store danske encyklopædi (1994 – 2002)

De sidste timer. Afskedsbreve fra danske patrioter (1985)

Enquist, Per Olov: Legionærerne (1969)

Fog, Mogens: Efterskrift 1904-45 (1976)

Frit Danmarks Hvidbog. Besættelsestiden i Dokumenter og Kommentarer (1945)

Frit Danmark: Om principperne for fuldbyrdelse af frihedsstraf for forræderi og anden landsskadelig virksomhed (1945)

Jensen, Erik Aalbæk: Kridtstregen (1976)

Jensen, ’Martin’ Evald: Var det dét værd (1980)

Hansen, Thorkild: Processen mod Hamsun (1978)

Hendriksen, C. Næsh: Tiden der fulgte (1948)

Høgh-Sørensen, Erik: Forbrydere uden straf. Nazisterne der slap fri (2004)

Haaest; Erik: Udyr – eller hvad? (1977)

Kieler, Jørgen: Nordens Lænkehunde (1993)

Kirchhoff, Hans m.fl. (red.): Gads leksikon om dansk besættelsestid 1940-45(2002)

Kjeldbæk, Esben: Sabotageorganisationen BOPA 1942-1945 (1997)

Kramp, Peter m.fl.: Retspsykiatri (1996)

Kramp, Peter: Fra ’speciallæge’ til undersøgelsesklinik. Træk af retspsykiatriens udvikling i København i Politihistorisk Selskabs Årsskrift (1987)

Kristensen, Henrik Skov: En station på vej til helvede (2002)

Kristensen, Henrik Skov: Fra Frøslevlejr til Faarhuslejr i I tradition og kaos. Festskrift til Henning Poulsen (2000)

Kristensen, Henrik Skov og Hans Schultz Hansen: Sønderjylland under krig og besættelse 1940-45 (2003)

Larsen, Dan: På sporet af folkestyrets politiske politi (2002)

Larsen, Leif: BOrgerlige PArtisaner (1982)

Lauridsen, John T.: Dansk nazisme 1930-45 – og derefter (2002)

Leer-Salvesen, Paul: Tilgivelse (2004)

Lundtofte, Henrik: Gestapo! Tysk politi og terror i Danmark 1940-45 (2003)

Madsen, Carl: Den gode læge og andre fortællinger (1966)

Munck, Ebbe og Børge Outze (red.): Danmarks Frihedskamp – skrevet af danske journalister (1948-1949)

Nissen, Jesper: Den strengeste straf. Dødsstraffens genindførelse i Danmark 1945 (2001)

Nørgaard, Anders B.: Københavns underverden (1953)

Olek. (sign.): Hvad er en mentalundersøgelse? Samtale med politiets overlæge i psykiatri i Politi og borger nr. 11 (1946)

Pedersen, Andreas Monrad: Schalburgkorpset – historien om korpset og dets medlemmer 1943-45 (2000)

Petersen, Dorthe: Thue og hans tid (1992)

Petersen, Ib Damgaard (red.): Faldne i Danmarks Frihedskamp (1990)

Refslund, Chr. og Max Schmidt (red.): Fem Aar – Indtryk og Oplevelser (1945-1946)

Røjel, Jørgen: Da freden brød ud (1996)

Røjel, Jørgen: Holger Danske rejser sig (1993)

Schmidt, Max: Tatovering af kvinder i Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab, vol. 38 (1950)

Schmidt, Max: Sig sandheden! Lidt om løgne og deres afsløring (Artikel i kopi uden kilde)

Skou-Hansen, Tage: Historien om Aksel (2001)

Steincke, K.K.: På’en igen. Også en tilværelse V (1954)

Stürup, Georg K.: Krogede skæbner (1951)

Tamm, Ditlev: Retsopgøret efter besættelsen (disputats, 1984) Trolle, Jørgen: Ret og vrang (1977)

Trolle, Jørgen: Syv Maaneder uden Politi (1945)

Trommer, Aage: Modstandsarbejde i nærbillede. Det illegale arbejde i Syd- og Sønderjylland under den tyske besættelse af Danmark (1973)

Truelsen, Elith: Hilsen til Finn og Johanne. En beretning om våbennedkastningerne i Nordsjælland i foråret 1945 (Skov- og Naturstyrelsen 1985)

Tutu, Desmond: Ingen fremtid uden tilgivelse (2000)

Waaben, Knud: Retspsykiatri og strafferet i historiens lys (1997)