Jakob Gottschau (t.h.) og Peter Øvig
Jakob Gottschau (t.h.) og Peter Øvig starter skole for unge, der brænder for dokumentarisme.

Har du planer om at blive dokumentarist? Har du en idé til et dokumentarisk projekt, enten som film eller bog? Men mangler du modspil, opbakning og viden om arbejdsprocessen?

Vi er to dokumentarister – forfatteren Peter Øvig og dokumentarinstruktøren Jakob Gottschau – der som et pilotprojekt til en egentlig dokumentarskole dette forår vil lave et forløb for fortrinsvis unge med ambitiøse dokumentaridéer.

Vi mener at kunne se et behov for at få videreformidlet erfaringer med at arbejde selvstændigt med dokumentarisme. Vi tager udgangspunkt i vores egne erfaringer gennem tredive år og en fælles fortid på det dokumentariske månedsblad Press i 1980’erne, hvor vi havde det personlige engagement som drivkraft.

Vi optager seks til otte deltagere på baggrund af jeres egne idéer til et dokumentarisk projekt, som kan være i form af film, bog, artikelserie eller evt. radio. Vi mødes én gang om ugen gennem to måneder fra slut-april for løbende at diskutere den enkeltes arbejde under kursusforløbet. Derfor er deltagernes selvstændige drivkraft altafgørende.

Målet med ethvert arbejde på skolen er at skabe et dokumentarisk værk, som har et højt ambitionsniveau og vil kunne offentliggøres. Vi prioriterer en fortællende dokumentarisme, som ikke alene bygger på en omfattende research på både skriftlige og mundtlige kilder, men i lige så høj grad lægger vægt på i teksten og billederne at skabe en gribende og engagerende dramaturgi og fortællemåde. Dertil vil der løbende blive lagt vægt på at afklare etiske dilemmaer i arbejdet med især de levende kilder.

I det første forløb i foråret 2017 vil hovedvægten ligge på at udvikle og diskutere deltagernes projekter for at drive arbejdet fremad. Desuden vil vi selv, suppleret med højt kvalificerede gæsteundervisere fra vores netværk, give oplæg om relevante emner: Idéudvikling, interview, research i arkiver, etik, fortællemåder osv.

Underviserne: Jakob Gottschau er uddannet cand.techn.soc. fra RUC 1984 og har siden 1994 lavet en lang række prisbelønnede dokumentarfilm og tv, senest ’Facebookistan’ i 2015.
Peter Øvig Knudsen er uddannet fra Journalisthøjskolen 1987 og har siden 1999 lavet en række prisbelønnede dokumentariske bøger, senest ’BZ’ i 2016.

Tid: Tirsdag 25. april – tirsdag 13. juni 2017. Vi indleder med et intenst to dages forløb den 25.-26. april og mødes derefter syv tirsdage kl. 14-17 frem til og med 13. juni.
Sted: Skiftevis hos Peter privat i Gentofte og i Jakobs kontorer på indre Nørrebro.
Pris: 2000 kr.  
Antal elever: 6 – 8.

Optagelse: Skriv max. én side om din idé til et dokumentarisk projekt og din personlige motivation. Vedhæft max. tre minutters film- eller lydoptagelser eller max. tre siders tekst, som kunne indgå i dit projekt.
Send det til: [email protected]
Ansøgningsfrist: 21. februar. Derefter vil vi indkalde de mest kvalificerede ansøgere til samtaler, som finder sted tirsdag 14. marts på Nørrebro.